Her yıl Nâzım Hikmet’in ölüm yıl dönümünde Moskova’da düzenlenen “Nâzım Hikmet Anma Etkinlikleri” kapsamında verilen “Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü”, bu yıl değerli Dr. Mariya Mikhailovna Repenkova’ya verildi.
4 Haziran 2022 tarihinde Moskova Puşkin Tiyatrosu’nda düzenlenen Nâzım Hikmet’i Anma Etkinliğimizde Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Dr. Mariya Mikhailovna Repenkova ödül konuşmasını gerçekleştirdi.

4 июня 2022 года в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
на концерте, посвященному памяти выдающегося турецкого поэта Назыма Хикмета, “Наградой Дружбы имени Назыма Хикмета” была удостоена Мария Михайловна Репенкова, заведующая кафедрой тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, доктор филологических наук.

Değerli arkadaşlar, Sayın Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Sayın Ömer Zülfü Livaneli. Böyle büyük bir ödülü elinizden almak benim için büyük bir şereftir. Benim şahsiyetime gösterilen dikkatten dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum.

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın ödülü benim için çok değerli. Bunun sebebi Nâzım’ın benim en sevdiğim Türk yazarı olmasıdır. Modern Türk edebiyatında çok buluş, keşif ona aittir.

Nâzım’ın getirdiği yenilikler Türk şiirine özgür koşuk getirdi. Şiirlerinde ciddi sosyal ve politik problemleri belirtti, eserlerinde olağanüstü, yurdunun çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutan devrimci kahramanı yarattı.

Bu edebiyat türünü sonra çoğu Türk yazarı eserlerinde kullanıyordu ve geleştiriyordu. Nâzım Türk ve Rus kültürlerini bağlayan kültürel köprü kalmaya devam ediyor. İnanıyorum ki, Nâzım’ın eserleri sayesinde bu bağlantı hiç bir zaman kesilmeyecek.

Her yıl 3 Haziran’da Nâzım’ın mezarında, Novodeviçye mezarlığında insanlar bir araya gelir. Her yıl Nâzım’a saygı göstermek için Türkiye’den ünlü sanatçı heyeti geliyor. Hiçbir pandemi hiçbir dış veya iç olay bu geleneği kesmeyecek, bundan eminim.

Bir daha ödül için teşekkür ediyorum!


Дорогие друзья, уважаемые Али Галип Савашыр и Омер Зюльфю Ливанели!

Для меня великая честь получить из ваших рук Награду Фонда культуры и творчества имени Назыма Хикмета в Москве, для она меня очень ценна, так как Назым является моим самым любимым турецким писателем.

Назым Хикмет внёс в турецкую поэзию такое понятие, как “свободных стих”. В своих произведениях он поднимал серьезные социальные и политические проблемы, создавал выдающегося героя-революционера, который ставил интересы своей родины выше собственных. Впоследствии многие турецкие писатели использовали литературные методы Назыма в своих произведениях.

Назым Хикмет остался и остается культурным мостом, соединяющим турецкую и русскую культуры. Я верю, что эта связь никогда не будет прервана.
Каждый год 3 июня на могиле Назыма Хикмета, которая находится на Новодевичьем кладбище, собираются поклонники его творчества, приезжает целая делегация известных деятелей из Турции, чтобы почтить память выдающегося турецкого поэта. Я уверена, что ни при каких обстоятельствах эта традиция не прекратится.

В конце своего выступления я бы хотела еще раз выразить благодарность Фонду Назыма Хикмета за то, что удостоили меня честью получить такую ценную награду.

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

www.nazımhikmet.com – Rusya Moskova anma etkinlikleri 2022

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir