Sevgili dostlar,

Nâzım Hikmet 60 yıllık hayatının 40 yılını şiir yazarak geçiren bir şairdir. İlk şiir kitabı Sovyetler Birliği’nde Türkçe olarak basılmıştır.Hayatının son yıllarında dünyanın yarısını barış adına savaşarak dolaşmış, faşizmden nefret etmiş, vatanını, Türkiye’yi ve Rusya’yı sevmiştir.

Aniden, belki de ölümü düşünmeden bile ölmüş, ama arkasında unutulmaz şiirlerini bırakmıştır.

Şiirlerini yazdığı Türkçeyi bilen insanlar onun büyük bir şair olduğunu söylemişler, Türkçeyi bilmeyen, şiirlerinin çevirilerini okuyan insanlar da aynı şeyi söylemişlerdir.

Biyografisi başından sonuna kadar şiirlerinde, düz yazısında ve oyunlarında anlatılmış ancak şiirlerinde eşsiz bir şekilde daha da güzel anlatılmıştır çünkü yazar olarak yetenekli ve oyun yazarı olarak parlak olmasına karşın bir şair olarak eşsiz bir öznelliğe sahipti.

Ben yanmasam,

Sen yanmasan,

Biz yanmasak,

Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..? – derdi Nâzım Hikmet.

Rusya Yazarlar Birliği’nin, SSCB Yazarlar Birliği’nin üyesi olan Nâzım Hikmet, sadece Sovyetler Birliği’nin yazarları ve şairleri arasında değil dünya çapında muazzam bir otoriteye sahip olan bir edebiyatçıydı.

Hayat ona hep az gelen bilgelerden biriydi.

Hayatın özünü görenlerden biriydi,

Dünya çapında halkların özgürlük mücadelesinde mutluluğu hayal edenlerdendi,

Aydın bir yola inanlardandı,

Tüm kalbiyle doğayı sevenlerdendi,

Sevgi şairin haysiyetiyle kendisini tarif etmesini isterdi,

Bundan sonra dünya halkları,

onun onur yolunda meşaleyi nasıl taşıdığını unutamayacaklar.

Onun özgürlük ateşi soğumadı

Ve hep yanacak.Teşekkür ederim.Vladimir İvanoviç Masalov, Rusya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Sekreteri,


Rusya Dışişleri Bakanlığı «Otduşına» Edebi ve Yaratıcı Birliği Başkanı
**********************
Дорогие друзья, Назым Хикмет из шестидесяти лет своей жизни, более сорока лет был поэтом. Первую книгу стихов напечатал на турецком языке в Советском Союзе.

Последние годы жизни он объехал полмира борясь за мир, ненавидел фашизм, любил свою Турцию, любил Россию. Он умер внезапно, быть может даже не успев подумать о смерти, но он оставил после себя не умирающие стихи.

Люди, знающие турецкий язык, на котором он писал свои стихи, говорят, что он был великим поэтом, люди, не знающие турецкого языка, читающие его в переводе, говорят тоже самое.

Его биография от начала до конца рассказана в его стихах, она рассказана также в его прозе и в его пьесах, но в его стихах она рассказана несравненно прекраснее, потому что как прозаик он был талантлив, как драматург блестящ, а как поэт велик.

«Ведь если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, так кто же здесь развеет мрак?» – говорил он.

Он входил в союз писателей России, он был членом Союза писателей СССР, участник писательских съездов пользоваться огромным авторитетом среди писателей и поэтов Советского Союза, да не только Советского Союза – всего мира.

Он был из тех великих мудрецов, кому и жизни было мало.

Его открытое, спокойное лицо уверенность и силу выражало.

Он был из тех, в ком вечности костёр пылал огнём.

Как истина признания стремился коснуться пика гор.

Быть нужным людям в мире созидания.

Он был из тех, кто видел жизни суть,

в борьбе народов мира за свободу.

Мечтал о счастье, верил в светлый путь,

лелея сердцем матушку природу.

Он был из тех, кого любовь звала сказать о ней с достоинством поэта,

и в мир строфа Хикмета потекла пролить её на душу всего света.

И то народам мира не забыть, как нёс он факел по дороге чести,

его огонь свободы не остыл, он будет вечно на законном месте.

Спасибо, дорогие друзья.Масалов Владимир Иванович, секретарь Правления Союза писателей России, руководитель литературно-творческого объединения МИД России «Отдушина»


Nâzım Hikmet

NazımHikmet.com Rusya Moskova anma etkinlikleri 2019
www.nazimhikmet.com

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir