Bulgar asıllı ABD'li akademisyen Rosen Cagalov, büyük şair Nâzım Hikmet ve ünlü Türk yazar Aziz Nesin'in eserlerinin Sovyetler Birliği'nde çok popüler olduğunu vurguladı.

ABD’de Yale Üniversitesi akademisyeni Rosen Cagalov, ABD medyasında Sovyet dönemi edebiyatıyla ilgili görüşlerini aktardı. 1917 Bolşevik Devrimi sonrası yıllarda Sovyetler Birliği’nde dünya Komünist harekatını anlatan eserlerin daha ağırlık taşıdığına işaret eden Cagalov, Nâzım Hikmet ve Aziz Nesin’in eserlerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Bulgar kökenli akademisyen Cagalov; “Japon edebiyatı (SSCB’de) revaçtaydı. Türk şair Nâzım Hikmet ve yurttaşı yazar Aziz Nesin, Sovyet okurları arasında gerçek bir popülerliğe sahipti.” dedi.

Произведения Назыма Хикмета и Азиза Несина пользовались большой популярностью в СССР

Американский академик болгарского происхождения Росен Джагалов заявил, что стихотворения Назыма Хикмета и рассказы Азиза Несина пользовались большой популярностью у советских читателей.

В ходе интервью американскому изданию докторант кафедры сравнительной литературы Йельского университета США Росен Джагалов рассказал о литературе советского периода. По словам академика, после Октябрьской революции 1917 г. советские писатели все чаще затрагивали тему коммунизма в своих произведениях. Росен Джагалов отметил, что вместе с ростом числа таких работ широкое распространение получили произведения Назыма Хикмета и Азиза Несина:

«Турецкий поэт Назым Хикмет и его соотечественник, писатель Азиз Несин, пользовались большой популярностью у советских читателей».

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir