Türkçenin en büyük şairini 25 Ocak 2021 pazartesi saat 19.00 hep birlikte andık.
T.C Moskova Büyükelçisi sayın Mehmet Samsar, besteci, sanatçı, yazar değerli büyüğümüz Zülfü Livaneli, sinemamızın sultanı Türkan Şoray, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Ömer Özkan, Moskova Devlet Üniversitesi Asya. Ve Afrika enstitüsünden Dr. Daria Zhigulskaya, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünden Prof.Dr. Alfina Sibgatullina, Sank Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesinden Doç.Dr Aleksey Obraztsov, Doç.Dr. Aliya Suleymanova, Beykoz Üniversitesinden Dr. Nilay Özer, Rusya Sosyal ve Siyasal Tarihi Devlet Arşivinden Dr. Nikolay Lisenkov ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır sizleri simültane türkçe tercümeli proğramımız gerçekleştirildi.

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Canlı Yayınla

youtube: MoskovaNazımHikmetVakfı

facebook : nzmhkmtcomrusya
facebook (yee) : yeemoskova

instagram: nazimhikmetcom
instagram: yeemoskova

twitter : nazimhikmetcom
twitter : yeemoskova

vk: yeemoskova

119 лет Назыму Хикмету.

25 января 2021 г. в 19.00 Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар, турецкий писатель и музыкант Зюльфю Ливанели, всемирно известная турецкая актриса Тюркан Шорай, директор Института имени Юнуса Эмре в Москве Омер Озкан, заместитель директора по внеучебной работе Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Дарья Жигульская, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Альфина Сибгатуллина, доцент по кафедре тюркской филологии СПбГУ Алексей Образцов, доцент по кафедре тюркской филологии СПбГУ Алия Сулейманова, кандидат филологических наук Ниляй Озер из университета Бейкоз, кандидат исторических наук и главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Николай Лысенков и основатель Фонда культуры и искусства имени Н.Хикмета в Москве Али Галип Савашыр приглашают Вас к просмотру прямого эфира, приуроченного ко дню рождения величайшего поэта Турции Назыма Хикмета. Во время эфира будет доступна опция синхронного перевода на турецкий язык.

#nazimhikmet
#nazimhikmetcom
#MoskovaNazımHikmetVakfı
#nazımhikmet
#nazımhikmetanma
#nazımhikmetmoskova
#nazımvideoları
#nazımdostları
#NâzımHikmet
#Rusya
#Moskova
#MNHV
#ZülfüLivaneli
#TürkanŞoray
#AliGalipSavasir
#ÖmerÖzkan
#TCMoskovaBüyükelçisi
#TürkanŞoray,
#MoskovaYunusEmreEnstitüsü
#ÖmerÖzkan
#MoskovaDevletÜniversitesiAsyaVeAfrikaenstitüsü
#DariaZhigulskaya
#AlfinaSibgatullina
#AlekseyObraztsov
#AliyaSuleymanova
#BeykozÜniversitesi
#NilayÖzer
#RusyaSosyalveSiyasalTarihiDevletArşivi
#NikolayLisenkov
#MoskovaNazımHikmetKültürveSanatVakfı

Nâzım Hikmet
NazımHikmet.com Rusya Moskova anma etkinlikleri 2021
www.nazimhikmet.com

Nâzım HİKMET

Nazım Hikmet Rusya Anma Etkinlikleri Arşivi

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sosyal Ağlarımız

Sosyal Ağlarımız

Nazım Hikmet Web Sitesi Sosyal Ağlarımızı Takip Etmeyi Unutmayınız.