Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2007 yılında büyük şair Nâzım Hikmet ile ilgili özel bir kararname yayımladığı ortaya çıktı. Aliyev'in özel kararnamesinde Nâzım Hikmet'in eserlerinin yeniden yayımlanması talimatında bulunuldu.

Gazeteci Fuad Safarov’un haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında; “Azerbaycan alfabesinin Latin alfabesine geçmesinden sonra onlarca yıldır çevrilen ve okunan devasa edebi, bilimsel, popüler bilim ve diğer değerli miraslar, yeni nesil okuyucular için kelimenin tam anlamıyla ulaşılamaz hale geldi. Azerbaycan devleti, bu sorunun çözümü için, bu yönde kararlı adımlar atmayı uygun ve gerekli görmüştür. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, yerel okuyucuların manevi ihtiyaçlarını karşılamak için dünya edebiyatının en iyi örneklerini tanımaları için bir dizi talimat çıkarttı” bilgisi verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 30 Aralık 2007 tarihli özel kararnamesiyle ilgili devlet kurumlarına Nâzım Hikmet’in de eserlerinin tekrar yayınlanması talimatı verildi.

Bu arada Haziran ayında vefat eden Azerbaycan’ın ünlü yazar ve gazetecisi Prof. Dr. Akşin Babayev, daha önce  Nâzım  Hikmet ile ilgili paylaştığı anılarında, şairin Azerbaycan’ı özellikle Bakü’yü çok sevdiğini şöyle anlatmıştı: “Bakü’ye her geldiğinde şöyle diyordu: Bakü’yü gördüm, adeta tüm dünyayı bana armağan ettiler.” 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал Указ о переиздании произведений Назыма Хикмета

30 декабря 2007 г. президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был издан специальный Указ о переиздании произведений известного турецкого поэта Назыма Хикмета.

По словам журналиста Фуада Сафарова, в Указе президента Азербайджана говорится: «После введения азербайджанского алфавита, основанного на латинской графике, огромное литературное, научное и научно-популярное наследие, переведенное и прочитанное азербайджанским читателем за предыдущие несколько десятилетий, стало недоступно младшим поколениям. В связи с этим руководство страны предприняло серьезные шаги с целью решения этой проблемы. Президентом Азербайджана был издан ряд поручений, призванных заинтересовать молодых читателей лучшими образцами мировой литературы».

В частности, согласно Указу государственным учреждениям было поручено переиздание произведений Назыма Хикмета.

Своими воспоминаниями о Назыме Хикмете поделился известный азербайджанский писатель, журналист и профессор Акшин Бабаев, скончавшийся в июне этого года. Со слов журналиста, поэт очень любил Азербайджан и особенно Баку: «Каждый раз, когда он приезжал в Баку, он говорил: «Я видел Баку, мне будто подарили весь мир».

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir