Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Müdürü İgor ABILGAZİYEV Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserlerine dayanan I. Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansının açılışında konuşma yaptı.

Öncellikle verdiğimiz emeğin değerine layık olduğu için Moskova Nâzım Hikmet Vakfı’na teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Son 30 yıl içerisinde Nâzım Hikmet’in adının unutulması ve bilimde kullanılmaması konusundaki fikrine katılmıyorum. Bizim enstitümüzde Nâzım Hikmet, onun yaşamı ve eserleri daima konuşulmakta çünkü şairin eserleri olmadan Sovyetler Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkinin birçok noktasını anlamak mümkün değildir.
Bilimsel alanda Nâzım Hikmet, Romain Rolland, Henri Barbusse, Cengiz Aytmatov gibi büyük sanatçıların isimleri olmasa 20. yüzyılı anlamak ayrıca hümanizm fikirlerinin oluşmasını ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında barışı sağlamak uğruna yapılanları değerlendirmek mümkün olmazdı.
Bizim okulumuzda Nâzım Hikmet her zaman yaşıyor. Tarihçiler ve edebiyatçılarımız Nâzım Hikmet ve eserleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapıyor ve tezlerini yazıyorlar. Dolayısıyla Nâzım Hikmet Vakfına yaptığı değerlendirme için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Enstitümüzde dilini öğrendiğimiz bütün ülkelerin tarihsel ve kültürel açıdan değerli figürlerinin unutulmaması için çaba gösteriyoruz.
Konferansımıza çok sayıda gencin katılması çok sevindiricidir. Bu etkinliği genç bilim adamları için birçok imkân sağlayacak bir konferans olarak düzenlemek istemiştik. Nâzım Hikmet gibi büyük bir şairin eserleri bu konuda önemli bir role sahiptir.
Bugünkü konferans Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ile yaptığımız iş birliği kapsamında gerçekleştiren ilk büyük etkinlik. Bu iş birliği Doğu biliminin önemine yeni boyutlar kazandırması dileğiyle.
Herkese teşekkürlerimi, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Директор института стран Азии и Африки, профессор Игорь Ишеналиевич АБЫЛГАЗИЕВ:
Я бы хотел прежде всего начать с благодарности Фонду Назыма Хикмета за высокую оценку труда коллектива нашего Института. Я не соглашусь с тем, что за последние тридцать лет имя Назыма Хикмета было забыто. В нашем Институте он является постоянной константой, без которой невозможно было бы понять некоторые вопросы в российско-турецких отношениях.
Я хочу сказать, что в нашем Институте Назым Хикмет существует постоянно: пишутся дипломы, наши литературоведы включают его творчество в свои научные изыскания.
Мы очень благодарны Фонду за эту оценку. Мы действительно старались и стараемся, чтобы ни одно значимое имя для культуры и истории тех стран, которые мы изучаем в нашем Институте, не было забыто здесь.


#Nâzım Hikmet
#nazimhikmet.com Rusya Moskova Anma Etkinlikleri 2021
#İgorABILGAZİYEV #MoskovaNâzımHikmetKültürveSanatVakfı
#ИгорьИшеналиевичАБЫЛГАЗИЕВ

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir