Güney Federal Üniversitesi Disiplinler Arası Beşerî Araştırmalar Merkezi Müdürü Dr. Veronika Vitalyevna TSİBENKO, Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserlerine dayanan “I. Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı” çerçevesinde yaptığı konuşmada Nâzım Hikmet’in Çerkez kökleri ve Rusya ile Türkiye arasındaki iki taraflı kültür etkileşimindeki rolünden bahsetti.

Nâzım Hikmet’in Çerkez köklerinin olduğu az bilinir. Şairin annesi ve dedesi Çerkez köklerine sahipti. Ancak Nâzım kendisini sadece Türk şairi olarak tanımlıyordu.
Şair 1941 yılında Bursa Cezaevi’nde; 1920 yılında savaş sırasında Atatürk’ün silah arkadaşlarından biri olan Çerkez Ethem’in düşman tarafına geçmesini konu alan “Kurtuluş Savaşı Destanı” adlı eserini yazmıştır.

Ve 29 Aralık Kütahya:
4 top
ve 1800 atlı bir ihanet
yani Çerkez Ethem,
bir gece vakti
kilim ve halı yüklü katırları,
koyun ve sığır sürülerini önüne katıp
düşmana geçti.

Nâzım Hikmet için çok hassas ve üzücü olan bu konu Türk Tarihi kitaplarında da yer almaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşının yaptığı şairin bakış açısına göre bir ihanetti.
İhanet konusu, vatan haini konusu Türkiye’de uzun zaman boyunca gündemdeydi. Nâzım Hikmet de kendi halkı ve Çerkezler tarafından defalarca vatan haini olarak belirtilmişti. Ancak Türk toplumu çoktan Nâzım Hikmet’i büyük Türk şairi olarak kabul etmiştir. 2009 yılında şaire Türk vatandaşlığı geri verildi. 2001 yılında da Nâzım Hikmet’in hayatını anlatan Nâzım Oratoryosu çıkmıştır. Ayrıca oratoryonun ayrı bölümünde Nâzım Hikmet’in vatana dair şiirleri yer almaktadır.
Sonuç olarak Nâzım Hikmet’in sadece Ruslara Türk kültürü ve edebiyatını tanıtan bir şair olmadığını ve Rus şiirini, edebiyatını ve kültürünü de Türkiye’ye tanıttığını belirtmek istiyorum. Rus klasik müziği unsurları içeren Nâzım Oratoryosu bunun en iyi göstergesidir.

Выступление к.и.н., директора Центра междисциплинарных гуманитарных исследований Южного федерального университета Вероники Витальевны ЦИБЕНКО на тему «Северокавказский взгляд на творчество Назыма Хикмета»:

В докладе анализу подвергается жизнь и творчество Назыма Хикмета как великого турецкого поэта. Особый интерес представляют кавказские (черкесские) корни Хикмета по отцовской и материнской линии, которые позволяют черкесами России и Турции говорить о черкесском происхождении поэта. Автор рассматривает неоднозначность восприятия Хикмета в черкесской среде Турции из-за его строк, посвященных военному деятелю Османской империи Этхему, воевавшему за независимость Турции, поднявшему восстание против центральных властей и бежавшему в Грецию, из-за чего он вошел в официальную турецкую историографию как «изменник-черкес». Неоднозначная фигура черкеса Этхема служит для черкесской диаспоры образом несправедливых гонений на черкесов. Более того, турецкие черкесы требуют реабилитации памяти Этхема и перезахоронения его останков из Иордании в Турции с соответствующими почестями. Автор прослеживает параллели с судьбой самого Хикмета, которого также называли в Турции предателем родины, что послужило источником вдохновения для следующих стихотворных строк поэта:
Если бомбы, пушки баз американских – это родина,
Если флот морской американский – это родина,
Если не спасать людей от темноты зловонной – это родина,
То я – изменник родины.
Тогда пишите в трёх колонках чёрным шрифтом:
«Назым Хикмет отчизне продолжает изменять».
(перевод А. Кипрского)
Патриотизм и любовь Хикмета к его родине послужили реабилитации поэта, творчество которого долгое время находилось под запретом в Турции из-за идеологических ограничений. Будучи признанным в Турции великим поэтом посмертно, Хикмет обогатил турецкую культуру также и русским, и советским вкладом, став проводником в межкультурном диалоге России и Турции. В качестве подтверждения этому автор приводит ораторию «Назым» Фазыла Сая (2001), которая демонстрирует российско-турецкую взаимосвязь и стихов Хикмета, и музыки композитора.


#Nâzım Hikmet
#nazimhikmet.com Rusya Moskova Anma Etkinlikleri 2021
#Dr.VeronikaVitalyevnaTSİBENKO #MoskovaNâzımHikmetKültürveSanatVakfı
#ВероникиВитальевныЦИБЕНКО

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir