Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türk Filolojisi Bölümü Başkanı Dr. Mariya Mikhailovna REPENKOVA Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserlerine dayanan “I. Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı” çerçevesinde bir konuşma yaptı.

Konuşmanın konusu: ‘’Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türk Filolojisi Bölümünde Türk Folklorunun ve Edebiyatının Çalışması ve Nâzım Hikmet Eserlerinin İncelenmesi’’
Türk Filolojisi Bölümü 1943-1944 yıllarında Profesör Nikolay Dmitriyev tarafından kurulmuştur. Türk folkloru ve edebiyatının çalışmaları başından beri filoloji araştırmaları ile birlikte bölümün en önemli faaliyetlerinden biri olmuştur.
Madina Bogdanova, Mikhail Mikhailov, Nikolay Dmitriyev, İrina Borolina, İda Solina, Mariya Repenkova, Elena Oganova Türk folkloru, aşıkların mirası, Türk edebiyatı (Orta çağ Türk edebiyatı, Türk modern edebiyatı, Türk edebiyatında realizm, modernizm ve postmodernizm), halkçı edebiyatı, Hacivat ve Karagöz tiyatrosu üzerinde çalışmaları yapmıştır.
1965 yılında Galina Gorbatkina Nâzım Hikmet eserleri üzerinde doktora tezini sunmuştur. Bu tez Nâzım Hikmet’in eserleri üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışma olarak bilinmektedir. Sonrasında Radiy Fiş ve Akper Babayev bu çalışmaların devamını getirmiştir.
Türk Filolojisi Bölümünün yoğun ve verimli faaliyetleri öncellikle Türk edebiyatı olmak üzere Türk edebiyatında dönüştürücü rolü oynayan Nâzım Hikmet’in eserlerine olan hem bilimsel ilginin hem de okuyucuların ilgisinin artmasına yol açmaktadır.
Bugünlerde Nâzım Hikmet’in mirasının incelenmesi Türk Filolojisi Bölümünün en önemli faaliyetlerinden biridir. Öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından bilimsel makale ve tezler yazılmaktadır; konferans ve yuvarlak masalar düzenlenmektedir.
Rusya’da Nâzım Hikmet’in mirasının incelenmesi ve yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaktayız.

Выступление д.ф.н., заведующей кафедрой тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Марии Михайловны РЕПЕНКОВОЙ на тему «Изучение турецкого фольклора и литературы на кафедре тюркской филологии в ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова»:

С момента создания кафедры тюркской филологии в составе Восточного отделения филологического факультета МГУ в 1943–44 учебном году основатель кафедры и ее первый заведующий выдающийся тюрколог, член-корреспондент АН СССР, профессор Николай Константинович Дмитриев (1898–1954) большое внимание уделял не только лингвистическим тюркологическим дисциплинам, но и изучению тюркского фольклора и турецкой литературы.
В 1990–2000 гг. на кафедре продолжают традиции изучения турецкой литературы Мария Михайловна Репенкова и Елена Александровна Оганова. Область научных интересов М.М. Репенковой – современный турецкий роман, Е.А. Огановой – современная турецкая драматургия.
На кафедре защищаются магистерские, кандидатские и докторские диссертации по литературе Турции.
Интенсивная исследовательская работа кафедры тюркской филологии в области турецкого фольклора и литературы объясняется не только ростом научного интереса к данной тематике, но и ростом читательского интереса к словесности этой ближневосточной страны. Особое значение в этом плане приобретает изучение творчества Н. Хикмета – новатора в турецком стихосложении и национальной романной форме. Творчество Назыма интенсивно изучалось такими отечественными исследователями, как Радий Фиш, Акбер Бабаев, Лев Старостов, Галина Горбаткина, Светлана Утургаури, Антонина Сверчевская в 1950–1980-е гг. Исследователи не раз обращались к изучению его биографии, свободного стиха Назыма (özgür koşuk), новаторского содержания его поэзии, его открытий в области прозаической формы. Анализировались его прозаические произведения (романы и пьесы).
Изучение творческого наследия Назыма входит в приоритетные цели и нашей кафедры: оно изучается студентами на лекциях по современной турецкой литературе, по произведениям Назыма пишутся студенческие исследовательские работы, проводятся конференции и круглые столы.


#Nâzım Hikmet
#nazimhikmet.com Rusya Moskova Anma Etkinlikleri 2021
#Dr.MariyaMikhailovnaREPENKOVA #MoskovaNâzımHikmetKültürveSanatVakfı
#МарииМихайловныРЕПЕНКОВОЙ

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir