Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı, ‘’Rusya ve Doğu’’ Kulübü Başkanı Dr. Lana Mejidovna RAVANDİ-FADAİ Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserlerine dayanan “I. Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı” açılışında konuşma yaptı.

Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserlerine dayanan konferansın Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nde gerçekleştirilmesi çok semboliktir. Bugün bu salonda Türkiye Bölümü Başkanı Natalia Ulçenko, İran Bölümü Başkanı Nina Mamedova gibi değerli meslektaşlarımız var. Türkiye Bölümünde Nâzım Hikmet’in hediye ettiği yazı makinesi bulunmaktadır. Ayrıca Nina Mamedova Nâzım Hikmet’le bizzat tanışıyordu.
Bugünkü konuşmamda 1921 yılında Moskova’da ulusal kadroyu yetiştirme amacıyla kurulan Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nden bahsetmek istiyorum. Üniversitede eğitim almak için farklı Doğu ülkelerinden gelen insanlar ve okuldaki ortam Nâzım Hikmet’i etkilemiştir. Bu üniversite devrim ve iç savaşından sonra yani ülkemizin en zor döneminde kurulmuştu. Ne defter, ne belli bir ders programı vardı. Öğrenciler ekonomi hakkında bilgi almak için bankaları ziyaret ederdi, doğu haklarının kültürü ve geleneklerini öğrenmek için müzelere giderdi.
Nâzım Hikmet o yıllarda Moskova’da o zamanları anlatan Açların Gözbebekleri şiirini yazmıştı.

Değil birkaç
değil beş on
otuz milyon

bizim!
kocaman balı bir nalın çivisi gibi
deli gözbebekleri,
gözbebekleri!

Hele bunlar
hele bunlarda öyle bir ağrı var ki,
bunlar
Öyle bakarlar ki!..

Ey
beni
ağzı açık
dinleyen adam!
Belki arkamdan bana
bu kalbini
haykırana
“kaçık”
diyen adam!
Sen de eğer
ötekiler
gibi kazsan,
bir mana
koyamazsan
sözlerime
bak bari gözlerime;
bunlar:
Deli gözbebekleri!
gözbebekleri!
Bu yılların öğrenciler için ne kadar zor olduğunu Nâzım Hikmet’in şu yazdıklarından anlayabiliriz:

Yüz dirhem kara ekmek,
20 ton kitap
ve 20 dakika şey!

Öğrenciler gerçekten çok yoğun çalışıyordu. Üniversite rektörü o yılları şöyle anlatmıştı:
Gece ister saat birde-ikide, ister daha da geç saatlerde yurdun önünden geçerseniz yüzleri parlayan çalışan öğrencileri görürsünüz. Yurt geceleri açık olan bir fabrikaya benziyor.
Ders programına bile sahip olmayan Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrenciler farklı ülkelerdeki bilim adamlarıyla iletişim içindelerdi. Bu sayede üniversite giderek bilimsel ve akademik kuruma dönüştü. Öğrenciler ise bilimsel araştırmalar yapmaya ve doğu bilim adamlarıyla iş birliği yapmaya başladı. Ve bir dönemde Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde çalışan ünlü Türkolog Gordlevskiy’in söylediği gibi araştırmacılar laboratuvarda çalışıyormuş gibi insanların dillerini, farklı ulusları ve okulun öğrencilerini gözlemliyorlardı.
Ayrıca bu dönemde Nâzım Hikmet ilk oyunlarını yazmış, Meyerhold ile tanışmış ve yoğun tiyatro faaliyetlerine başlamıştı.

Президент Клуба Института востоковедения Российской академии наук «Россия и Восток», к.и.н. Лана Меджидовна РАВАНДИ-ФАДАИ:
Очень символично, что конференция посвящённая Назыму Хикмету, проходит именно в Институте востоковедения РАН. Здесь в зале сидит заведующая Сектором Турции Наталья Юрьевна Ульченко, в секторе которой хранится печатная машинка, подаренная Назымом Хикметом. Также сегодня с нами заведующая Сектором Ирана Нина Михайловна Мамедова, которая была лично знакома с Назымом Хикметом.
Я бы хотела посвятить свой доклад Коммунистическому университету трудящихся Востока (КУТВ), который был создан в 1921 г. в Москве для воспитания национальных кадров. Атмосфера, которая сложилась в этом университете, те личности, те люди со всех восточных стран, которые собирались в этом университете, естественно, не могли не повлиять на Назыма Хикмета и на его становление как поэта.
Именно во время обучения в этом ВУЗе Назым Хикмет участвует в драмкружке и начинает писать свои первые пьесы. Там же поэт знакомится с Мейерхольдом.

#Nâzım Hikmet
#nazimhikmet.com Rusya Moskova Anma Etkinlikleri 2021
#Dr.LanaMejidovna RAVANDİ-FADAİ #MoskovaNâzımHikmetKültürveSanatVakfı
#Лана Меджидовна РАВАНДИ-ФАДАИ

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir