Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Bölümü Müdür Yardımcısı Dmitriy Konstantinoviç ZIKOV, Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserlerine dayanan “I. Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı”nda bir konuşma yaptı.

Sayın Vitaliy Vyaçeslavoviç, İgor İşenaliyeviç, Ali Galip Bey, arkadaşlar
Öncellikle bu etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca yıllar önce başarıyla bitirdiğim okulum Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü’ne beni bu konferansa davet ettikleri için teşekkür ediyorum.
Hepimiz biliyoruz ki Nâzım Hikmet hayatının belli bir dönemini Sovyetler Birliğinde geçirmişti. Büyük şair Türk edebiyatı başta olmak üzere Sovyetler Birliği ve tüm dünya edebiyatının gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Nâzım Hikmet’in figürü Rusya-Türkiye dostluk ilişkilerinin simgesi olmuştur. Nâzım Hikmet eserleriyle farklı kültürlerin, dinlerin insanlarını birleştirerek demokrasinin elçisi olmuştur.
Nâzım Hikmet yaşadığı dönemde mevcut siyasi ve kültür koşullarında ülkelerimiz arasındaki iş birliği sınırlıydı. O zor dönemde Rusya-Türkiye ilişkilerin pekiştirilmesi gerektiğini söyleyen az sayıda entelektüellerden biriydi. Nâzım Hikmet söylemekle yetinmedi. Büyük şair hayatıyla ve eserleriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.
Ancak Rusya ve Türkiye’nin iki taraflı ilişkileri ideolojik farkların arka plana geçmesinden sonra gerçek ivmeyi kazanmıştır. O zamanlar pragmatizm ve kendi çıkarlarına dayanan iki taraflı güvenilir iş birliği ön plana çıkarılmıştır.
Bugünlerde ülkelerimizin sadece komşu ülke değil; ilişkileri gerek enerji gerek sivil havacılık gerekse insani konu alanında dinamik gelişen çok önemli ve perspektif partner olduğunu söylemek mümkün.
Son yıl içinde pandemiye ve bütün dünyada yaşanan zor sürece rağmen bizim Devlet Başkanımız en çok Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyla online da olsa görüşme yapmıştır. Bu ülkelerimizin ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rus-Türk araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencileri Nâzım Hikmet gibi iki ülke arasındaki ilişkisinin pekiştirilmesini ve güvenilir bir ortamın oluşmasını sağlıyorlar.
Ayrıca burada olan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Rusya Beşeri Bilimler Üniversitesi, MGİMO, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve diğer eğitim kurumlarının akademisyenlerini bu işe bulunduğu katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Eğitim, kültür ve insani alanlarda gerçekleştirilen iş birliği, Rusya ve Türkiye’nin iki taraflı ilişkilerinin en önemli konuları arasında yer alır. Umarım ki önümüzdeki dönemlerde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliğinin ve iki taraflı diyalogun gelişmesi, pekiştirilmesi konusunda katkıda bulunacaklar.
Teşekkür ederim.

Выступление заместителя директора Четвертого Европейского Департамента МИД Российской Федерации Дмитрия Константиновича ЗЫКОВА:
Благодарен своей альма матер за приглашение на мероприятие, посвященное жизни и творчеству всемирно известного турецкого поэта и видного общественно-политического деятеля – Н.Хикмета. Немалую часть жизни он, как известно, проживал в СССР, внося неоценимый вклад в развитие мировой литературы и драматургии. Его фигура по праву может считаться одним из ярких символов культурно-гуманитарного измерения российско-турецкой дружбы. Это был подлинный «посол» народной дипломатии, объединявший людей различных культур, вероисповеданий и взглядов под лозунгом творчества.
При жизни Н.Хикмета в условиях формирования в послевоенный период жесткой дихотомии двуполярного мира сотрудничество между Россией и Турцией было весьма ограничено. В то непростое время он был одним из представителей довольно узкого круга творческой интеллигенции, стоявшей у истоков российско-турецкого сближения.
Как вы знаете, серьезный импульс двусторонние отношения получили уже в новейшее время. С распадом блоковой системы идеологические разногласия сменил здоровый прагматизм и нацеленность сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и выгоды.
Сегодняшняя конференция в очередной раз показала, что российские и турецкие исследователи, представители академических кругов, учащиеся вузов, подобно своим предшественникам, в числе которых и Н.Хикмет, успешно способствуют формированию доверительной атмосферы дружбы и сотрудничества между странами.
Образовательное и культурно-гуманитарное сотрудничество – важный аспект двустороннего взаимодействия с Турцией, обеспечивающий благоприятную почву для реализации упомянутых мною выше инициатив. Рассчитываем на вашу дальнейшую помощь нашему общему непростому, но благородному делу – расширению, углублению и развитию плодотворного двустороннего диалога на благо наших стран и народов.

#Nâzım Hikmet
#nazimhikmet.com #ДмитрияКонстантиновичаЗЫКОВА #ЗЫКОВА
#DmitriyKonstantinoviçZIKOV #MoskovaNâzımHikmetVakfı

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir