Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Daria ZHİGULSKAYA, Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserlerine dayanan “I. Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı” açılışında konuşma yaptı.

Seçkin Türk şair, düşünür ve hümanist Nâzım Hikmet’in yaratıcı ve entelektüel mirasına adanan Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı’na hoş geldiniz.
Nâzım Hikmet Dünya insanı, dünya şairi, ancak kişiliği ve kaderi hem Türkiye hem de Rusya için olağanüstü bir öneme sahiptir. Onun yaratıcılığı ortak mirasımızdır. Sovyetler Birliği şairin ikinci vatanı oldu. Nâzım Hikmet yıllar boyunca burada yaşadı, eserlerini yazdı, aşık oldu ve Novodeviçiy mezarlığında toprağa verildi.
Bugün Nâzım Hikmet onlarca yıl önce olduğu gibi farklı ülkelerin, görüşlerin, inançların insanlarını birbirine görünmez bir ip gibi bağlamaya devam ediyor.
Şairin yaşadığı zaman dünya çapında ün kazanmasına rağmen ne yazık ki son 30 yıl içerisinde Rusya biliminde Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserlerine dayanan bilimsel çalışmalar neredeyse hiç yapılmamıştır.
Bu adaletsizliği değiştirmemizin zamanı geldi. Bugünkü konferansın hazırlık aşamasında ortaya çıkan büyük ilgi ve etkileşim, doğu bilimci topluluğumuzun bu konuyu geliştirme ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
Bugünkü konferansın düzenleme sürecince bize yardımcı olan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü başta olmak üzere bütün partnerlerimize teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.
Ayrıca bugünkü etkinlik genç bilim adamları için bir sahne olarak düzenlenmiştir. Ülkemizin önde gelen Türkologları olan ve inisiyatifimizi coşkuyla destekleyen ve konferansa katılmak üzere Rusya’nın farklı şehirlerinden Moskova’ya gelen tüm bilim adamlarına da teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak istiyorum.
Dr. Daria Zhigulskaya (MGU, Asya ve Afrika Enstitüsü)


Дарья-В.-Жжигульская-Nazim-Hikmet-Moskova

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие участники и гости конференции!
Мы рады приветствовать Вас на Международной молодежной научно-практической конференции, посвященной творческому и интеллектуальному наследию выдающегося турецкого поэта, мыслителя и гуманиста Назыма Хикмета.
Назым Хикмет – Человек Мира, Поэт Мира, однако его личность и судьба имеют исключительное значение для Турции и России. Его творчество – наше общее наследие. Советский Союз стал для поэта второй родиной, здесь он жил, создавал свои произведения, любил и вот уже более полувека покоится на Новодевичьем кладбище.
Сегодня, как и много десятилетий назад, Назым Хикмет остаётся невидимой нитью, связывающей людей разных стран, взглядов, вероисповеданий.
Несмотря на огромную популярность, которую поэт испытывал при жизни, к сожалению, за последние три десятилетия в отечественном востоковедении работы, посвященные Назыму Хикмету – его жизни и творчеству – практически отсутствуют. Можно с уверенностью утверждать, что пришло время изменить эту историческую несправедливость. А большое внимание и резонанс, которую вызвала сегодняшняя конференция еще на этапе подготовки, указывает на потребность в нашем востоковедном сообществе развивать эту тему.
Пользуясь случаем, мы хотим выразить искреннюю благодарность Институту востоковедения РАН, который выступил соорганизатором конференции и любезно принимает нас сегодня в своем зале, а также многочисленным партнерам мероприятия – МГИМО, РГГГУ, СПбГУ, КФУ, ЮФУ и ЧелГУ.
Сегодняшняя конференция посвящена молодежи и организована как площадка для молодых востоковедов и исследователей. Мы также благодарны всем ученым, ведущим тюркологам нашей страны, которые с воодушевлением поддержали нашу инициативу и приехали в Москву для участия в конференции из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на- Дону, прислали свои видеообращения из Турции.
Еще раз выражаем искреннюю благодарность всем присутствующим и объявляем конференцию открытой.

#Жигульская Д.В.
#Дарья# В. #Жжигульская
#NâzımHikmet #НазымХикмет
#nazimhikmet.com #Rusya #Moskova #Anma #Etkinlikleri #2021
#MoskovaNâzımHikmetKültürveSanatVakfı
#ДарьяЖигульская

Nâzım HİKMET

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Tüm Yazılara Bak

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir